Speerpunten Hart van God 2024.


Hart van God vangt mensen als noodopvang in huis op. 

Voor vrouwen op de vlucht voor huiselijk geweld of mensen die hulp nodig hebben bij het afkicken van medicijnen, drugs, alcohol of andere verslavingen.

Hart van God biedt deze hulp aan d.m.v. onderdak, gebed en (vasten bij verslavingen).


De mensen die voor de Heere Jezus hebben gekozen, kunnen zich door de vrijwilligers van Hart van God ook laten dopen.

Deze mensen krijgen na afloop als herinnering aan deze heugelijke dag  een doopcertificaat met naam en datum mee met daarop de Bijbelteksten persoonlijk geven op die dag.


We zijn vanaf 4 mei 2024 begonnen om de samenkomsten in de Marine Kapel te houden,

dit omdat de samenkomsten te groot werden voor in de huiskamer. 

Ons doel met de Marine Kapel is om ook de uitgeprocedeerde asielzoekers een plek te bieden, waar ze worden opgevangen en de liefde van de Heere Jezus kunnen ervaren en zo ook te kunnen genieten van een heerlijke maaltijd.

Deze samenkomsten zullen elke eerste zaterdag en derde zaterdag van de maand gehouden worden.


Elke woensdag delen we eten uit in Amsterdam om 19.00 uur op het Kadijksplein en op donderdag in Den Haag om 18.00 uur op de Koekamp.

Het gaat hier om circa 150 maaltijden per week.

Buiten de maaltijden delen we ook bijbels uit, kleding, slaapzakken en tenten.

In 2024 zullen we hierin blijven voorzien.


In 2024 ondersteunen we nog steeds maandelijks de allerarmste.

We doneren rijst zodat de kinderen in de sloppenwijk van Nairobi elke dag een lunch hebben.

We doneren ook aan een school in de sloppenwijk van Nairobi ook zodat zij daar wat te eten hebben. 

We ondersteunen ook de evangelisten in Uganda en Gambia.

Ook ondersteunen we een invalide man en zijn dochter uit Pakistan.

We helpen ook andere individuelen arme mensen die het op dat moment nodig hebben. 

   

We plannen in 2024 ook zendingsreizen.

De zendelingen betalen zelf de zendingsreizen of iemand anders moet de reis voor de zendeling betalen.

Hieronder vermelden de actuele update:

 

In Maart 2024 zijn Bert en Bianca naar Gambia geweest om in dat Moslimland de bijbels te verspreiden en de armen te voeden.


In Mei 2024 is Zeny vertrokken naar Ethiopië.

Wie oorlog zegt, denkt vooral aan Oekraïne. Maar wat weinig mensen weten is dat de dodelijkste oorlog van 2022 in Ethiopië was, in de regio Tigray.

Naar schatting zijn 300.000 tot 600.000 mensen overleden als gevolg van geweld en hongersnood.

Zeny een zuster in de Heer die zelf uit Ethiopië komt gaat daar als vrijwilligster naar toe,

om de mensen daar te helpen. De donaties voor dit project zullen gebruikt worden in het voorzien van eten en medicijnen.


19 Mei tot 30 Mei 2024 zijn Bert en Bianca vertrokken naar de Dominicaanse Republiek om zo aan de grens van Haïti de arme mensen in Haïti en de Dominicaanse republiek te  voorzien van bijbels en ander evangelisatie materiaal.Algemene Gegevens:

Op 3-3-2020 is de “stichting Hart van GOD” opgericht. Om aan de activiteiten van de stichting bekendheid te geven is een website opgezet onder de naam; www.hartvangod.nl Onze financiële administratie staat op; www.hartvangod.nl. De stichting is te bereiken via o.a. email; info@hartvangod.nl en is ingeschreven bij “De Kamer van Koophandel” onder nummer 77522834, RSIN nummer 861034041. De bankrekening is bij de regio bank 

Doelstelling van de stichting Hart van GOD.

- De verspreiding van de boodschap van Jezus Christus, zoals tot ons gekomen door de     bijbel, waarin de stichting haar grondslag vindt;

- Organiseren van activiteiten om zoveel mogelijk mensen te bereiken met de boodschap    van Jezus Christus; 

- Door middel van praktisch onderwijs zoveel mogelijk mensen hun nieuwe identiteit in       Jezus Christus te laten vinden;

- Het voorzien van geestelijke en lichamelijke noden;

- Zorgdragen voor degene die het wat minder hebben;

- Er is geen winstoogmerk en individueel belang;

- Zendingsreizen om ook zo in andere landen de boodschap van Jezus Christus te delen     en te voorzien in geestelijke en lichamelijke noden. (De kosten voor de zendingsreizen,     hotels en eten tijdens deze reizen zal door de zendelingen zelf gedoneerd worden);

- Versterken van de onderlinge band, openheid en dienstbaarheid.

- Daklozen en thuislozen in Amsterdam en Den Haag voorzien in geestelijke en                    lichamelijke noden door middel van het evangelie van Jezus en eten, drinken en kleding.   De manier waarop wij deze doelstellingen realiseren

- Het organiseren van bijeenkomsten onder de naam Hart van GOD. Tijdens dit        samenkomen staat het vernieuwende werk van Jezus Christus centraal.

- Gezinnen, ouders, kinderen, eenzamen en alleenstaanden een geestelijk thuis te bieden.   Deze mensen zullen we uitnodigen om een maaltijd te komen eten;

- Geestelijke voeding te verzorgen door het uitnodigen, tijdens de samenkomsten, van      geest vervulde sprekers.

- Eten koken voor de daklozen om zo 2 keer per week de daklozen in Amsterdam en Den     Haag te bezoeken met eten en de boodschap van Jezus Christus.

- Mensen toerusten om dienstbaar te zijn naar elkaar.

- Bijeenbrengen van geldelijke middelen om de uitgangspunten te realiseren.

Het bestuur Per 3-3-2020 bestaat het bestuur uit 3 bestuurders, te weten;

- Voorzitter; Bianca Vlasman/Neyndorff                                                                                       - Secretaris; Jannetje van Hartskamp                                                                                           - Penningmeester; Bertus Vlasman                  

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie gemaakte kosten. De stichting heeft geen betaald personeel.

Boekjaar, jaarstukken, de administratieve verplichtingen van de stichting:

Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. Er wordt alleen een staat van baten en lasten opgemaakt. Door het ontbreken van activa/passiva (geen onroerend goed, en geen personeel in loondienst), is een aparte balans overbodig.

Speerpunten:

Evenementen door heel het land te bezoeken om de liefdesbrieven van GOD te verspreiden. We gaan 2x per week eten kokenvoor de daklozen, wat we nu ook al doen, maar willen daarbij ook in lichamelijke en geestelijke noden aan hulp voorzien. 1x in de week te koken voor de mensen die het wat minder hebben. We zullen deze maaltijd elke zaterdag aanbieden tijdens onze samenkomsten. Bezoek brengen aan gedetineerden in binnenland en buitenland, met als doelstelling om het evangelie te delen en te voorzien in geestelijke en lichamelijke noden. Gebeds en aanbiddingsavonden organiseren.

Deel deze pagina