Project Ethiopië Wie oorlog zegt, denkt vooral aan Oekraïne. Maar wat weinig mensen weten is dat de dodelijkste oorlog van 2022 in Ethiopië was, in de regio Tigray.

Naar schatting zijn 300.000 tot 600.000 mensen overleden als gevolg van geweld en hongersnood. 


Veel vrouwen in Ethiopië  hebben hun man in de oorlog verloren, ze hebben verschrikkelijke dingen meegemaakt, en hebben geen geld voor medicijnen en geregeld ook niet voor eten; ze gaan van huis tot huis om geld te vragen.


Zeny een zuster in de Heer die zelf uit Ethiopië komt wil daar graag als vrijwilligster naar toe gaan, om de mensen daar te helpen.

Hiervoor zijn donaties nodig, daarom wend zij zich tot u.

Wilt u meehelpen de mensen, vaak vrouwen alleen met jonge kinderen, te voorzien van benodigd eten en medicijnen?

Hun leven is zo zwaar.

Graag verwijs ik u naar de video's hieronder om u een beeld te geven van enkele van de vele hulp behoevende, vaak hele jonge, vrouwen.


Wanneer u een donatie wilt geven aan dit project, dan kunt u het overmaken naar:

Hart van God

NL13 RABO 0352 7758 23

Omschrijving: Project Ethiopië


De mensen in Ethiopië en Zeny zijn u zeer dankbaar voor uw hulp.


Reis verslag Zeny mei 2024


In mei reisde ik met de hulp van God, mijn kerk, vrienden en broeders en zusters in Christus naar Ethiopië, mijn thuisland,

om de kansarme mensen in het noorden

van het land te steunen. Ik deel heel graag mijn ervaringen tijdens deze reis:

Het is ontmoedigend om de omvang van de armoede in veel delen van het land te zien, vooral in de noordelijke regio waar de Heer mij naartoe leidde. De Bijbel

spoort ons aan om het evangelie te verspreiden en de hongerigen te voeden. Dit is mij al sinds mijn kindertijd bijgebracht. En ik heb altijd een meelevend hart gehad voor mensen in nood.

Ik deelde vroeger en nu alles, wat ik had. De Heer vond nu de tijd gekomen om dit in mijn moederland ook te doen.

Het was de eerste keer, dat ik dit soort diensten van deze omvang verleende.

Ik bid dat deze dienst in de toekomst kan worden voortgezet met de hulp van God, mijn dierbare broeders, zusters en vrienden in Christus.


Aankomst in het dorp.

Bij aankomst werkten we samen met de lokale inheemse bevolking om de meest kwetsbaren te vinden.

We vonden een dorp op drie uur rijden van de stad en vroegen hen om een lijst met behoeftige mensen.

Er waren 300 mensen in nood, maar ik kon slechts 84 gezinnen van graan voorzien.

Wij kochten 2100 kilo graan om uit te delen aan 84 gezinnen, waarbij elk gezin 25 kilo ontving.

In bijgaande video’s (in de bijlage) ziet u hoe wij de granen kopen en verdelen.


Terugkeer naar de stad.

Toen ik vanuit het dorp naar de stad terugkeerde, zag ik de dakloze vrouwen en kinderen in de stad.

Ik hielp de daklozen, die zichtbaar ondervoed waren, door ze te ondersteunen met geld.

Zie ook de video's in de bijlage.


Dankbaar.

Bovenstaande is een kleine samenvatting om u een idee te geven hoe de situatie is en hoeveel mensen hulpbehoevend zijn.

Iedereen die hulp kreeg, sprak zijn dankbaarheid uit en dankte God.


Tot slot.

Ik wil mijn dank uitspreken aan allen die hebben deelgenomen aan het geven aan deze nobele zaak van het voeden van de hongerigen.

Moge God u overvloedig zegenen.


Jouw zuster in Christus, Zeny.